Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Mus embryoutvikling i en Serum-fri Whole Embryo Kultur System
 
Click here for the English version

Mus embryoutvikling i en Serum-fri Whole Embryo Kultur System

Article DOI: 10.3791/50803-v 08:55 min March 1st, 2014
March 1st, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Serum benyttes i embryo kulturer inneholder ukjente komponenter som kan påvirke utfallet av eksperimenter, spesielt i studier som involverer signal interaksjoner. Her har vi benyttet en serum-fri oksygenrikt kultur-systemet og viser at midten av svangerskapet mus embryoer dyrket i 16-40 hr morfologiske utviklingen sammenlignes med embryoer utvikler seg i livmoren.

Tags

Developmental Biology mus embryo midten av svangerskapet serum-free definert media roller kultur organogenesen utvikling
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter