Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Mouse embryonala utveckling i ett serumfritt Hela Embryo Culture System
 
Click here for the English version

Mouse embryonala utveckling i ett serumfritt Hela Embryo Culture System

Article DOI: 10.3791/50803-v 08:55 min March 1st, 2014
March 1st, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Serum används i embryokulturer innehåller okända komponenter som kan påverka utfallet av experiment, särskilt i studier med signal interaktioner. Här har vi använt en serumfri oxygenerad odlingssystemet och visar att i mitten av dräktigheten musembryon odlade under 16-40 tim uppvisar morfologisk utveckling som är jämförbar med embryon som utvecklas i livmodern.

Tags

Utvecklingsbiologi mus embryo mitt i dräktigheten serumfritt definierade media rull kultur organogenes utveckling
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter