Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Uppskatta cellcykelprogression av neurala stam och progenitorceller i musen framkallande hjärnan efter genotoxisk stress
 
Click here for the English version

Uppskatta cellcykelprogression av neurala stam och progenitorceller i musen framkallande hjärnan efter genotoxisk stress

Article DOI: 10.3791/51209
May 7th, 2014

Chapters

Summary May 7th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Administration av två analoger av tymidin, EDU och BrdU, i gravida möss kan analys av cellcykelprogression i neurala och progenitorceller i den embryonala mushjärna. Denna metod är användbar för att bestämma effekterna av genotoxisk stress, inklusive joniserande strålning, under hjärnans utveckling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter