Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Imaging Genom pupal Fall av
 
Click here for the English version

Imaging Genom pupal Fall av

Article DOI: 10.3791/51239-v 06:50 min January 23rd, 2014
January 23rd, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta dokument visar användningen av en snabb scanning konfokalmikroskop bilden cellens beteende direkt genom puparium. Om du lämnar det PUPP fall intakt, gör denna metod observation och mätning av dynamiska cellprocesser i ett skede av Drosophila utveckling som är svår att studera direkt.

Tags

Grundprotokollet , Bildproduktion, Mitos vinge epitel metamorfos konfokalmikroskopi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter