Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Hot Biologische Katalyse
 
Click here for the English version

Hot Biologische Katalyse: Isothermisch titratiecalorimetrie om enzymatische reacties karakteriseren

Article DOI: 10.3791/51487-v 13:00 min April 4th, 2014
April 4th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Isothermische titratiecalorimetrie maatregelen warmtestroom vrijgelaten of geabsorbeerd in chemische reacties. Deze methode kan worden gebruikt voor enzym-katalyse kwantificeren. In deze paper, het protocol voor instrumentale setup, experiment loopt, en data-analyse wordt in het algemeen beschreven en toegepast op de karakterisering van enzymatische hydrolyse van ureum door jack bean urease.

Tags

Chemie Isothermisch titratiecalorimetrie enzymatische katalyse kinetiek thermodynamica enthalpie Michaelis constante katalytische snelheid constant urease
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter