Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Sıcak Biyolojik kataliz
 
Click here for the English version

Sıcak Biyolojik kataliz: İzotermal Titrasyon Kalorimetre enzimatik reaksiyonların Characterize

Article DOI: 10.3791/51487-v 13:00 min April 4th, 2014
April 4th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Izotermal titrasyon kalorimetre önlemler ısı akışı serbest veya kimyasal reaksiyonlarda absorbe. Bu yöntem, enzim katalizi ölçmek için kullanılabilir. Bu yazıda, enstrümantal kurulumu için protokol, deneme çalışan ve veri analizi genel olarak anlatılmıştır, ve jack fasulye üreazla enzimatik üre hidroliz karakterizasyonu uygulanır.

Tags

Kimya Sayı 86 İzotermik titrasyon kalorimetre enzimatik kataliz kinetik termodinamik entalpi Michaelis sabiti katalitik hızı sabit üreaz
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter