Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Hot biologisk katalys
 
Click here for the English version

Hot biologisk katalys: Isotermiska Titrering Calorimetry för att karaktärisera enzymatiska reaktioner

Article DOI: 10.3791/51487-v 13:00 min April 4th, 2014
April 4th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Isotermisk titrering kalorimetri åtgärder värmeflöde frigörs eller absorberas i kemiska reaktioner. Denna metod kan användas för att kvantifiera enzym-katalys. I detta dokument, protokoll för instrumentella inställning, experimentera kör, och dataanalys beskrivs generellt och tillämpas på karakterisering av enzymatisk urea hydrolys av jack böna ureas.

Tags

Kemi Isotermisk titrering kalorimetri enzymatisk katalys kinetik termodynamik entalpi Michaelis konstant katalytiska hastighetskonstanten ureas
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter