Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Multi-elektrod Array Inspelningar av Human Epileptic Postoperativ kortikalvävnad
 
Click here for the English version

Multi-elektrod Array Inspelningar av Human Epileptic Postoperativ kortikalvävnad

Article doi: 10.3791/51870
October 26th, 2014

Summary October 26th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver här hur man utför flera elektrod array inspelningar av mänsklig epileptisk kortikal vävnad. Epileptiska vävnad resektion, skiva förberedelse och multielektrod array inspelningar av Interiktal och ictal händelser demonstreras i detalj.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter