Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En fisk-matning Laboratorie Bioassay att bedöma Antipredatory aktivitet av sekundära metaboliter från vävnader av marina organismer
 
Click here for the English version

En fisk-matning Laboratorie Bioassay att bedöma Antipredatory aktivitet av sekundära metaboliter från vävnader av marina organismer

Article doi: 10.3791/52429
January 11th, 2015

Summary January 11th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna bioassay använder en modell rovfisk att bedöma förekomsten av utfodring-avskräckande metaboliter från organiska extrakt av vävnader av marina organismer vid naturliga koncentrationer med hjälp av en näringsmässigt jämförbar livsmedelsmatris.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter