Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Neural aktivitet Förökning i ovikt hippocampus Beredning med en Penetrating Micro-elektrod Array
 
Click here for the English version

Neural aktivitet Förökning i ovikt hippocampus Beredning med en Penetrating Micro-elektrod Array

Article DOI: 10.3791/52601
March 27th, 2015

Chapters

Summary March 27th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har utvecklat en in vitro ovikt hippocampus som bevarar CA1-CA3 rad nervceller. Kombinerat med det penetrerande mikroelektroduppsättningen, kan neural aktivitet övervakas i både de längsgående och tvärgående riktningar. Denna metod ger fördelar jämfört hippocampus slice förberedelser som utbredning i hela hippocampus kan spelas in samtidigt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter