Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Karakterisering av nanokristallstorleksfördelning med användning av Raman-spektroskopi med en Multi-partikel Phonon Förlossning Modell
 
Click here for the English version

Karakterisering av nanokristallstorleksfördelning med användning av Raman-spektroskopi med en Multi-partikel Phonon Förlossning Modell

Article DOI: 10.3791/53026 06:54 min
August 22nd, 2015

Chapters

Summary August 22nd, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi visar hur man bestämmer storleksfördelningen hos halvledarnanokristaller på ett kvantitativt sätt med hjälp av Ramanspektroskopi anställa en analytiskt definierad flerpartikel fonon förlossningen modell. Erhållna resultaten är i utmärkt överens med de andra storlek analystekniker som transmissionselektronmikroskopi och fotoluminiscens spektroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter