Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Vurdering av arbeidsminne hos barn
 
Click here for the English version

Vurdering av arbeidsminne hos barn: Det omfattende vurderingsbatteriet for barn - Arbeidsminne (CABC-WM)

Article DOI: 10.3791/55121
June 12th, 2017

Chapters

Summary June 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Arbeidsminne forutsier en betydelig variasjon for en rekke kognitive oppgaver, blant annet å snakke, lese og skrive. Men få verktøy er tilgjengelige for å vurdere arbeidsminnet hos barn. Vi presenterer et innovativt, datamaskinbasert batteri som i stor grad vurderer ulike komponenter i arbeidsminne i skolealderen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter