Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Transplantasjon av Zebrafish Pediatric Brain Tumors til Immun-kompetente verter for langvarig studie av Tumor Cell Behavior og Drug Response
 
Click here for the English version

Transplantasjon av Zebrafish Pediatric Brain Tumors til Immun-kompetente verter for langvarig studie av Tumor Cell Behavior og Drug Response

Article DOI: 10.3791/55712
May 17th, 2017

Chapters

Summary May 17th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Transplantasjonen av kreftceller er et viktig verktøy for identifisering av kreftmekanismer og terapeutiske responser. Nåværende teknikker er avhengige av immunkompetente dyr. Her beskriver vi en metode for å transplantere zebrafisk-tumorceller til immunkompetente embryoer for langsiktig analyse av tumorcelleadferd og in vivo- medikamentresponser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter