Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förberedelsesteg för mätning av reaktivitet i mus Retinal arterioler Ex Vivo
 
Click here for the English version

Förberedelsesteg för mätning av reaktivitet i mus Retinal arterioler Ex Vivo

Article DOI: 10.3791/56199 07:35 min
May 8th, 2018

Chapters

Summary May 8th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Många syn-hotande okulär sjukdomar är associerade med dysfunktionella retinal microvesselsna. Mätning av retinal arteriole Svaren därför viktigt att undersöka de bakomliggande patofysiologiska mekanismerna. I artikeln beskrivs ett detaljerat protokoll för mus retinal arteriole isolering och förberedelse för att bedöma effekterna av vasoaktiva ämnen på vaskulär diameter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter