Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Funktionell avbildning av Viral transkription fabriker använder 3D fluorescensmikroskopi
 

Funktionell avbildning av Viral transkription fabriker använder 3D fluorescensmikroskopi

Article doi: 10.3791/56832
January 18th, 2018 Usage Statistics

Summary January 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Viral transkriptionell fabriker är diskreta strukturer som är berikad med cellulära RNA-polymeras II att öka viral gentranskription under reaktivering. Här beskrivs en metod för att hitta platser att aktivt transkribera viral kromatin i 3D kärn-rymden genom en kombination av immunofluorescens färgning och i situ RNA hybridisering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter