Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Kvantitativ analys av Autophagy med Advanced 3D Fluorescensmikroskopi
 
Click here for the English version

Kvantitativ analys av Autophagy med Advanced 3D Fluorescensmikroskopi

Article DOI: 10.3791/50047-v 09:59 min May 3rd, 2013
May 3rd, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Autophagy är en allestädes närvarande process som gör det möjligt för celler att brytas ned och återvinna proteiner och organeller. Vi tillämpar avancerad fluorescens mikroskopi för att visualisera och kvantifiera små, men viktiga, fysiska förändringar i samband med framkallande av autophagy, däribland bildandet och distribution av autophagosomes och lysosomer, och deras fusion i autolysosomes.

Tags

Cellular Biology biokemi molekylärbiologi medicin Cancer Biology biofysik Chemical Biology Proteiner mikroskopi fluorescens autophagy arginindeiminas prostatacancer deconvolution mikroskopi super-upplösning strukturerad-belysning mikroskopi levande cell imaging tumörer autophagosomes lysosomer celler cellodling mikroskopi bildbehandling visualisering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter