Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Insamling och bearbetning av lymfkörtlar från stora djur för RNA analys
 
Click here for the English version

Insamling och bearbetning av lymfkörtlar från stora djur för RNA analys: förbereda för lymfkörtel Transcriptomic studier av stora djurarter

Article doi: 10.3791/57195
May 19th, 2018

Summary May 19th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll ger en översikt över förfarandena för isolering av RNA för transcriptomic profilering av lymfkörtel vävnader från stora djur, inklusive steg i identifiering och excision av lymfkörtlar från boskap och vilda djur, provtagning metoder att tillhandahålla konsekvens över flera djur, och överväganden plus representativa resultat för efter samling bevarande och bearbetning för RNA analys.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter