Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Prøvetaking strategier og behandling av Biobank fra svin biomedisinsk modeller
 

Prøvetaking strategier og behandling av Biobank fra svin biomedisinsk modeller

Article doi: 10.3791/57276
March 6th, 2018

Summary March 6th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Praktisk programmet og gjennomførelse av metoder for generering av representant av svin dyremodeller for et bredt spekter av nedstrøms analyser i biobank prosjekter er vist, inkludert volumetry, systematisk stikkprøvekontroll, og differensial behandling av vevsprøver for kvalitativ og kvantitativ morfologiske og molekylære analyser typer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter