Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Förbättrad genomet redigering med Cas9 ribonukleoprotein i olika celler och organismer
 
Click here for the English version

Förbättrad genomet redigering med Cas9 ribonukleoprotein i olika celler och organismer

Article DOI: 10.3791/57350
May 25th, 2018

Chapters

Summary May 25th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Utnyttja en förmonterade Cas9 är komplexa ribonukleoprotein (RNP) en kraftfull metod för precisa, effektiva gen editering. Här, belysa vi dess användbarhet inom ett brett spektrum av celler och organismer, inklusive primära mänskliga celler och både klassiska och nya modellorganismer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter