Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Protokoll för mikroRNA överföring till benmärgen-härrör hematopoetiska stamceller att aktivera Cell teknik kombinerat med magnetiska inriktning
 
Click here for the English version

Protokoll för mikroRNA överföring till benmärgen-härrör hematopoetiska stamceller att aktivera Cell teknik kombinerat med magnetiska inriktning

Article DOI: 10.3791/57474
June 18th, 2018

Chapters

Summary June 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll illustrerar ett säkert och effektivt förfarande för att ändra CD133+ hematopoetiska stamceller. Den presenterade icke-virala, magnetiska polyplex synsätt kan utgöra grund för optimering av terapeutiska stamceller effekter samt för övervakning av administrerade cell produkten via magnetisk resonanstomografi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter