Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Tillverkning av en kristallin nanocellulosa inbäddad agarose biomaterialbläck för benmärgsbaserad mastcellskultur
 
Click here for the English version

Tillverkning av en kristallin nanocellulosa inbäddad agarose biomaterialbläck för benmärgsbaserad mastcellskultur

Article DOI: 10.3791/62519-v 09:32 min May 11th, 2021
May 11th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll belyser en metod för att snabbt bedöma biokompatibiliteten hos en kristallin nanocellulosa (CNC)/agaroskomposit hydrogel biomaterial bläck med mus benmärg-härledda mastceller när det gäller cell livskraft och fenotypiska uttryck av cellytan receptorer, Kit (CD117) och hög affinitet IgE receptor (FcεRI).

Tags

Bioengineering nummer 171
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter