Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En Drosophila In Vivo skada modell för att studera Neuroregeneration i perifera och centrala nervsystemet
 

En Drosophila In Vivo skada modell för att studera Neuroregeneration i perifera och centrala nervsystemet

Article doi: 10.3791/57557
May 5th, 2018

Summary May 5th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll med de Drosophila sensoriska neuron - dendritiska arborization (da) neuron skada modell, som kombinerar i vivo live imaging, två-photon laser axotomy/dendriotomy och kraftfull flyga genetiska verktygslådan, som en plattform för screening potentiella projektansvariga och hämmare av neuroregeneration.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter