Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Separation av aldehyder och reaktiva ketoner från blandningar med ett Bisulfite extraktion protokoll
 
Click here for the English version

Separation av aldehyder och reaktiva ketoner från blandningar med ett Bisulfite extraktion protokoll

Article DOI: 10.3791/57639-v 09:08 min April 2nd, 2018
April 2nd, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att ta bort aldehyder och reaktiva ketoner från blandningar av ett vätska-vätska extraktion protokoll direkt med mättade natrium bisulfite i en blandbar vätska. Detta kombinerade protokoll är snabb och lättköpt att utföra. Den aldehyd eller keton kan isoleras åter av basification av vattenskiktet.

Tags

Kemi fråga 134 Bisulfite aldehyd keton rening extraktion isolering separation blandning blandbar metanol dimetylformamid ny isolering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter