Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En invasiv metod för aktivering av mus Dentate Gyrus av högfrekvent stimulering
 

En invasiv metod för aktivering av mus Dentate Gyrus av högfrekvent stimulering

Article doi: 10.3791/57857
June 2nd, 2018 Usage Statistics

Summary June 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll visar hur du ställer in en pålitlig HFS metod hos möss. Nervceller i hippocampus dentate gyrus stimuleras elektriskt av HFS direkt och indirekt i vivo. Neuronal aktivitet och molekylär signalering granskas av c-fos och Notch1 Immunofluorescerande färgning, respektive; neurogenes kvantifieras i Bromdeoxiuridin märkning assay.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter