Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Facile protokoll för syntesen av självmonterande Polyamine-baserade peptid Amphiphiles (energiköpsavtalen) och relaterade biomaterial
 
Click here for the English version

Facile protokoll för syntesen av självmonterande Polyamine-baserade peptid Amphiphiles (energiköpsavtalen) och relaterade biomaterial

Article DOI: 10.3791/57908-v 08:55 min June 25th, 2018
June 25th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syntesen av polyaminen-baserade peptid amphiphiles (energiköpsavtalen) är en betydande utmaning på grund av närvaron av flera amine kväveatomer, som kräver förnuftig användning av skydda grupper för att maskera dessa reaktiva funktioner. I den här artikeln beskriver vi en lättköpt metod för beredning av dessa nya klass av egen montering molekyler.

Tags

Kemi fråga 136 peptid amphiphiles självmontering biomaterial Polyamine peptid amphiphiles peptid syntes ortogonal skydda grupper nanofiber nanopartiklar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter