Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Halvautomatisk tillverkning av Hepatocyte liknande celler från pluripotenta stamceller
 
Click here for the English version

Halvautomatisk tillverkning av Hepatocyte liknande celler från pluripotenta stamceller

Article doi: 10.3791/57995
July 27th, 2018

Summary July 27th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver en halvautomatisk strategi för att producera hepatocyte-liknande celler från mänskliga pluripotenta stamceller i en 96 väl platta format. Denna process är snabbt och kostnadseffektivt, vilket gör att produktionen av kvalitet försäkrade partier av hepatocyte-liknande celler för grundforskning och tillämpad mänsklig forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter