Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Arbovirus infektioner som Screening verktyg för identifiering av Viral immunmodulerande och värd antivirala faktorer
 

Arbovirus infektioner som Screening verktyg för identifiering av Viral immunmodulerande och värd antivirala faktorer

Article doi: 10.3791/58244
September 13th, 2018

Summary September 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi de protokoll för att identifiera 1) virus-kodade immunmodulerande medel som främjar arbovirus replikering och 2) eukaryota värd faktorer som begränsar arbovirus replikering. Dessa fluorescens - och luminiscens-baserade metoder tillåter forskare att snabbt få kvantitativa avläsning av arbovirus replikering i förenklade analyser med lågt signal-till-brus-förhållande.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter