Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Svært lang lese sekvenser for hele genomisk DNA-analyse
 
Click here for the English version

Svært lang lese sekvenser for hele genomisk DNA-analyse

Article DOI: 10.3791/58954
March 15th, 2019

Chapters

Summary March 15th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lang lese sekvenser i stor grad lette monteringen av komplekse genomer og karakterisering av strukturelle variasjon. Vi beskriver en metode for å generere svært lange sekvenser av nanopore-baserte sekvensering plattformer. Tilnærmingen vedtar en optimalisert DNA utvinning etterfulgt av endrede biblioteket forberedelser til å generere hundrevis av kilobase med moderat dekning fra menneskelige celler.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter