Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Drift av systemet för kollaborativt sammansatt tillverknings system (CCM)
 
Click here for the English version

Drift av systemet för kollaborativt sammansatt tillverknings system (CCM)

Article DOI: 10.3791/59969-v
October 1st, 2019

Chapters

Summary October 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett gemensamt sammansatt tillverkningssystem är utvecklat för robot uppläggning av komposit laminat med prepreg-tejp. Det föreslagna systemet möjliggör produktion av komposit laminat med hög geometrisk komplexitet. Frågorna i vägen planering, samordning av robotar och kontroll behandlas i den föreslagna metoden.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter