Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Real-time bioluminescens billeddannelse af notch signalering dynamik under murine Neurogenesis
 
Click here for the English version

Real-time bioluminescens billeddannelse af notch signalering dynamik under murine Neurogenesis

Article DOI: 10.3791/60455-v
December 12th, 2019

Chapters

Summary December 12th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neurale Stem/stamceller udviser forskellige udtryks dynamik af notch signalerings komponenter, der fører til forskellige udfald af cellulære hændelser. Et sådant dynamisk udtryk kan afsløres ved realtidsovervågning, ikke ved statisk analyse, ved hjælp af et meget følsomt bioluminescens billedbehandlingssystem, der muliggør visualisering af hurtige ændringer i genudtryk.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter