Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Real tid bioluminescence avbildning av notch signalering dynamik under Murine neurogenes
 
Click here for the English version

Real tid bioluminescence avbildning av notch signalering dynamik under Murine neurogenes

Article DOI: 10.3791/60455-v
December 12th, 2019

Chapters

Summary December 12th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neurala Stem/progenitorceller uppvisar olika uttrycks dynamik av notch signalering komponenter som leder till olika resultat av cellulära händelser. Sådana dynamiska uttryck kan avslöjas genom realtidsövervakning, inte av statisk analys, med hjälp av en mycket känslig Mareld Imaging system som möjliggör visualisering av snabba förändringar i genuttryck.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter