Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Separation av cellhöljet för gramnegativa bakterier i inre och yttre membranfraktioner med tekniska justeringar för Acinetobacter baumannii
 
Click here for the English version

Separation av cellhöljet för gramnegativa bakterier i inre och yttre membranfraktioner med tekniska justeringar för Acinetobacter baumannii

Article DOI: 10.3791/60517-v
April 10th, 2020

Chapters

Summary April 10th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Gramnegativa bakterier producerar två rumsligt segregerade membran. Det yttre membranet är partitionerat från det inre membranet av en periplasm och ett peptidoglykanlager. Förmågan att isolera de dubbla bilayers av dessa mikrober har varit avgörande för att förstå deras fysiologi och patogenes.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter