Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantitativ analys av cellulär lipidom e av Saccharomyces Cerevisiae med hjälp av flytande kromatografi tillsammans med Tandem Mass Spectrometri
 
Click here for the English version

Kvantitativ analys av cellulär lipidom e av Saccharomyces Cerevisiae med hjälp av flytande kromatografi tillsammans med Tandem Mass Spectrometri

Article doi: 10.3791/60616
March 8th, 2020

Summary March 8th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll med flytande kromatografi tillsammans med tandem massa spektrometri för att identifiera och kvantifiera stora cellulära lipider i Saccharomyces cerevisiae. Den beskrivna metoden för en kvantitativ bedömning av större lipidklasser i en jästcell är mångsidig, robust och känslig.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter