Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Metall-begränsad tillväxt av Neisseria gonorrée för karakterisering av metall-lyhörda gener och metall förvärv från Host Ligands
 

Metall-begränsad tillväxt av Neisseria gonorrée för karakterisering av metall-lyhörda gener och metall förvärv från Host Ligands

Article doi: 10.3791/60903
March 4th, 2020

Summary March 4th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver här en metod för tillväxt av Neisseria gonorréie i metall-begränsad flytande medium för att underlätta uttrycket av gener för metall upptag. Vi beskriver också nedströms experiment för att karakterisera fenotyp av gonococci odlas under dessa förhållanden. Dessa metoder kan anpassas för att vara lämpliga för karakterisering av metall-lyhörda gener i andra bakterier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter