Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av Drosophila Larval och Pupal Testes för analys av celldelning i levande, intakt vävnad
 
Click here for the English version

Beredning av Drosophila Larval och Pupal Testes för analys av celldelning i levande, intakt vävnad

Article doi: 10.3791/60961
May 19th, 2020

Summary May 19th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att analysera celldelning i intakt vävnad genom levande och fast cellmikroskopi med drosophila meiotic spermatocyter. Protokollet visar hur man isolerar hela, intakta testiringar från Drosophila larver och tidiga puppor, och hur man bearbetar och monterar dem för mikroskopi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter