Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Beräkning av atmosfäriska koncentrationer av molekylära kluster från ab initio termokemi
 
Click here for the English version

Beräkning av atmosfäriska koncentrationer av molekylära kluster från ab initio termokemi

Article DOI: 10.3791/60964-v
April 8th, 2020

Chapters

Summary April 8th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De atmosfäriska koncentrationerna av svagt bundna molekylära kluster kan beräknas från de termomkemiska egenskaperna hos lågenergistrukturer som finns genom en konfigurationsmetod i flera steg med hjälp av en genetisk algoritm och semi-empirisk och ab initio kvantkemi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter