Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Kapillärelektrofores masspektrometri metoder för karakterisering av protein och metabolit korona förvärvas av nanomaterial
 
Click here for the English version

Kapillärelektrofores masspektrometri metoder för karakterisering av protein och metabolit korona förvärvas av nanomaterial

Article DOI: 10.3791/61760-v
October 27th, 2020

Chapters

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att karakterisera den kompletta biomolekylära koronan, proteiner och metaboliter, förvärvade av nanomaterial från biofluider med hjälp av en kapillärelektrofores - masspektrometrimetod.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter