Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Höginnehållsscreening Differentiering och mognadsanalys av fetala och vuxna neurala stamcellsbaserade Oligodendrocytprekursorcellkulturer
 
Click here for the English version

Höginnehållsscreening Differentiering och mognadsanalys av fetala och vuxna neurala stamcellsbaserade Oligodendrocytprekursorcellkulturer

Article DOI: 10.3791/61988-v 09:36 min March 10th, 2021
March 10th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver produktionen av blandade kulturer av astrocyter och oligodendrocyte föregångare celler härrör från fetala eller vuxna neurala stamceller differentiering i mogna oligodendrocyter och in vitro modellering av skadliga stimuli. Kopplingen med en cellbaserad screeningteknik med högt innehåll bygger ett tillförlitligt och robust system för läkemedelsscreening.

Tags

Neurovetenskap nummer 169 oligodendrocytprekursorceller neurala stamceller syreglukosbrist inflammation screening med högt innehåll läkemedelsscreening
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter