Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.

Använda en murinmodell av psykosocial stress under graviditeten som ett översättningsrelevant paradigm för psykiatriska störningar hos mödrar och spädbarn
 
Click here for the English version

Använda en murinmodell av psykosocial stress under graviditeten som ett översättningsrelevant paradigm för psykiatriska störningar hos mödrar och spädbarn

Article DOI: 10.3791/62464-v 06:39 min June 13th, 2021
June 13th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det kroniska psykosociala stressparadigmet (CGS) använder kliniskt relevanta stressfaktorer under graviditeten hos möss för att modellera psykiatriska störningar hos mödrar och spädbarn. Här tillhandahåller vi ett steg-för-steg-förfarande för att tillämpa CGS-paradigmet och nedströmsbedömningar för att validera denna modell.

Tags

Beteende Utgåva 172 kronisk psykosocial stress graviditet beteende neuroendokrina funktion perinatalt humör och ångeststörningar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter