Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Leukodepletion Filters-härledda CD34+ celler som cellkälla för att studera megakaryocytdifferentiering och trombocytbildning
 
Click here for the English version

Leukodepletion Filters-härledda CD34+ celler som cellkälla för att studera megakaryocytdifferentiering och trombocytbildning

Article DOI: 10.3791/62499-v 06:57 min May 20th, 2021
May 20th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver i detalj alla steg som är involverade i att erhålla leukofilter-härledda CD34 + hematopoetiska stamceller och deras in vitro differentiering och mognad i proplatelet-bärande megakaryocyter som kan släppa trombocyter i odlingsmediet. Denna procedur är användbar för djupgående analys av cellulära och molekylära mekanismer som styr megakaryopoiesis.

Tags

Biologi nummer 171
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter