Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Snabba, enzymatiska metoder för förstärkning av minimala, linjära mallar för proteinprototyper med cellfria system
 
Click here for the English version

Snabba, enzymatiska metoder för förstärkning av minimala, linjära mallar för proteinprototyper med cellfria system

Article DOI: 10.3791/62728-v
June 14th, 2021

Chapters

Summary June 14th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Studien beskriver ett protokoll för att skapa stora (μg-mg) mängder DNA för proteinscreeningskampanjer från syntetiska genfragment utan kloning eller användning av levande celler. Den minimala mallen smälts och cirkulariseras enzymatiskt och förstärks sedan med hjälp av istermisk förstärkning av rullande cirkel. Cellfria reaktioner kan utföras med den icke-försedda produkten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter