Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Isolering, förökning och identifiering av bakteriearter med kolvätemetaboliserande egenskaper från akvatiska livsmiljöer
 
Click here for the English version

Isolering, förökning och identifiering av bakteriearter med kolvätemetaboliserande egenskaper från akvatiska livsmiljöer

Article DOI: 10.3791/63101-v 10:03 min December 7th, 2021
December 7th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar processen att isolera, sprida och karakterisera kolvätenedbrytande bakterier från akvatiska livsmiljöer. Protokollet beskriver bakteriell isolering, identifiering med 16S rRNA-metoden och testning av deras kolvätenedbrytande potential. Denna artikel skulle hjälpa forskare att karakterisera mikrobiell biologisk mångfald i miljöprover, och specifikt screena för mikrober med bioremedieringspotential.

Tags

Denna månad i JoVE nummer 178
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter