Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Een rat orthotopisch niertransplantatiemodel voor niertransplantaatafstoting
 
Click here for the English version

Een rat orthotopisch niertransplantatiemodel voor niertransplantaatafstoting

Article DOI: 10.3791/63464-v
February 2nd, 2022

Chapters

Summary February 2nd, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Het orthotopische niertransplantatiemodel bij ratten draagt bij aan het onderzoek naar het mechanisme van renale allograftafstoting. Het huidige model verhoogt de overleving van de ontvangers zonder interferentie met de bloedtoevoer en veneuze reflux van het onderlichaam met behulp van een end-to-end anastomose van nierimplantatie en een end-to-side "tunnel" -methode van ureter-blaasanastomose.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter