Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Superupplösningsavbildning av bakteriella utsöndrade proteiner med hjälp av genetisk kodexpansion
 
Click here for the English version

Superupplösningsavbildning av bakteriella utsöndrade proteiner med hjälp av genetisk kodexpansion

Article DOI: 10.3791/64382-v 13:11 min February 10th, 2023
February 10th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel ger ett enkelt och tydligt protokoll för att märka Salmonella-utsöndrade effektorer med hjälp av genetisk kodutvidgning (GCE) platsspecifikt och avbilda den subcellulära lokaliseringen av utsöndrade proteiner i HeLa-celler med hjälp av direkt stokastisk optisk rekonstruktionsmikroskopi (dSTORM)

Tags

Biologi utgåva 192 Salmonella icke-kanoniska aminosyror genetisk kodutvidgning SseJ superupplösning dSTORM
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter