Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Sigmas Ospecifika Protease Activity-analys - Kasein som substrat
 
Click here for the English version

Sigmas Ospecifika Protease Activity-analys - Kasein som substrat

Article doi: 10.3791/899
September 17th, 2008

Summary September 17th, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteaser bryta peptidbindningar. I labbet är det ofta nödvändigt att mäta och / eller jämföra aktiviteten hos proteaser. Sigmas icke-specifik proteas aktivitet analysen kan användas som ett standardiserat förfarande för att bestämma aktiviteten hos proteaser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter