Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En kvantitativ bedömning av jästen Lipidome med elektrospray Spektrometri jonisation
 
Click here for the English version

En kvantitativ bedömning av jästen Lipidome med elektrospray Spektrometri jonisation

Article doi: 10.3791/1513
August 21st, 2009

Summary August 21st, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en ny kvantitativ lipidomics metod för att identifiera många lipid arter i jäst med hjälp av enkät-scan elektrospray spektrometri jonisation (ESI / MS). Denna metod överstiger tillgängliga metoder för lipid identifiering och kvantifiering av förmågan att lösa olika molekylära former av lipider, känslighet och snabbhet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter