Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Microvolume proteinkoncentration Fastställande med NanoDrop 2000C Spektrofotometer
 
Click here for the English version

Microvolume proteinkoncentration Fastställande med NanoDrop 2000C Spektrofotometer

Article DOI: 10.3791/1610-v 10:30 min November 4th, 2009
November 4th, 2009

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Microvolume prover kvantifieras av en spektrofotometer som använder naturliga ytspänning att behålla prover utan användning av kyvetter eller kapillärer. Det dynamiska omfånget av protein koncentrationer och hastighet som de kan mätas är kraftigt ökat med denna metod.

Tags

Basic protokoll NanoDrop protein mätning protein koncentration spektrofotometer A280 UV / VIS BCA microvolume mikroprovcellen proteomik
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter