Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Mätning av Induced Membran spänningen med Di-8-ANEPPS
 
Click here for the English version

Mätning av Induced Membran spänningen med Di-8-ANEPPS

Article DOI: 10.3791/1659
November 19th, 2009

Chapters

Summary November 19th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Extern elektriskt fält inducerar en spänning på membranet i en cell kallas inducerad membranet spänning (ΔΦ). Genom att använda potentiometrisk dye di-8-ANEPPS, är det möjligt att mäta ΔΦ noninvasivt. Denna video visar protokoll för mätning ΔΦ med di-8-ANEPPS.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter