Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Neuromodulering och mitokondriell Transport
 
Click here for the English version

Neuromodulering och mitokondriell Transport: Bildproduktion i hippocampus nervceller under långa löptider

Article DOI: 10.3791/2599
June 17th, 2011

Chapters

Summary June 17th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver ett protokoll som gör att avbildning av mitokondrierna i levande nervceller via fluorescensmikroskopi långa löptider. Imaging under längre perioder sker genom lentivirus-medierade uttryck för en mitochondrially riktade fluorescerande proteinet och användningen av ett billigt steg-topp inkubator som designades och byggdes i vårt laboratorium.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter