Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Kartläggning och tillämpning av Enhancer-fällan Flippase uttryck i larvformer och vuxna Drosophila CNS
 
Click here for the English version

Kartläggning och tillämpning av Enhancer-fällan Flippase uttryck i larvformer och vuxna Drosophila CNS

Article DOI: 10.3791/2649
June 3rd, 2011

Chapters

Summary June 3rd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en Flippase-inducerad intersektionella Gal80/Gal4 förtryck (FINGR)-metoden, vilket gör att vävnadsspecifika FLP att avgöra Gal80 uttryck mönster. Varhelst Gal4 och FLP överlappar varandra, är Gal4 uttryck påslagen (Gal80 flippade ut) eller av (Gal80 vänt in). Den FINGR Metoden är mångsidig för klonal analys och neurala kretsar kartläggning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter